logo doorzichtig

 

Aanmelden als lid

Aan artsen die betrokken zijn bij donors die bloed, weefsels of organen afstaan ten behoeve van de behandeling van patiënten.


Geachte collega,

U bent als arts (donorarts) betrokken bij donors die bloed, weefsels of organen afstaan ten behoeve van de behandeling van patiënten. Deze donaties zijn meestal bij leven van de donor maar het kan ook om postmortem weefsel- of orgaandonatie gaan.

De donorarts oordeelt onafhankelijk over de geschiktheid van de donor of donatie zodat er geen belangenverstrengeling met de behandeling van de patiënt kan ontstaan.

Donorgeneeskunde behelst de medische zorg rondom donors die in principe gezond zijn, of vlak voor postmortem donatie gezond waren, zodat de donatie geschikt is voor transfusie- of transplantatiedoeleinden. De voorziening van bloed, weefsels en organen is een publieke voorziening die een essentieel onderdeel is van onze gezondheidzorg.

Artsen die werkzaam zijn binnen de Donorgeneeskunde zijn vaak basisartsen die, ondanks adequate opleiding en nascholing, voor de Wet BIG (Beroepsoefening in de Individuele Gezondheidszorg ) nog steeds alleen basisarts zijn.

Om een erkenning van het vakgebied Donorgeneeskunde te kunnen realiseren is op 22 november 2010 de Nederlandse Vereniging voor DonorGeneeskunde (NVDG) opgericht.
Vanuit de NVDG is het initiatief genomen om een erkenning van Donorgeneeskunde te verkrijgen als profiel binnen de specialisatie Arts, Maatschappij en Gezondheid. De KNMG heeft op 14 mei 2014 Donorgeneeskunde als profiel erkend. De profielerkenning is vanaf 1 januari 2015 in werking getreden en in 2016 zal de overgangsregeling starten.

Omdat de donorarts de medische verantwoordelijkheid heeft over gezonde donors, of voorheen gezonde donors in geval van postmortem donatie, is de meest logische keus om het vakgebied donorgeneeskunde een plaats te geven binnen de erkende specialisatie Arts, Maatschappij & Gezondheid (Arts M&G) van de Sociale Geneeskunde.

Naast deze Nederlandse erkenning is er tevens een Europese subsidie om conform het Nederlandse model tevens een Europese opleiding te maken. Dit project heet het Donor Health Care (DoHeCa) project en het streven is om in 2017 een master DoHeCa via de Universiteit van Amsterdam aan te bieden.

Voor geïnteresseerden in de activiteiten van onze vereniging zijn statuten of andere informatiebronnen beschikbaar.  Een vereniging zonder leden heeft geen daadkracht en zal nooit succes boeken. Onze leden zijn belangrijk, hoe groter het aantal leden, des te beter onze vereniging kan fungeren.

Als u behoort tot onze doelgroep dan hopen we u dan ook als lid van de NVDG te mogen verwelkomen.

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldingsformulier. Als u lid wordt van de NVDG wordt u automatisch ook lid van de KAMG en de KNMG.
Wij hopen op uw steun om het vak donorgeneeskunde te laten erkennen en u als lid van de NVDG te mogen verwelkomen. Als u aanvullende informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

Namens het bestuur van de NVDG


Bijlage (MS-Word document): aanmeldingsformulier


UP