logo doorzichtig

 

Onderwijscommissie


Activiteiten OC-NVDG   

De Onderwijscommissie (OC) van de NVDG is verantwoordelijk voor ontwikkeling van de opleiding tot donorarts KNMG. 

In mei 2014 is het Profiel Donorgeneeskunde erkend door het CGS (College Geneeskundig Specialismen). Hiervoor is het scholingsprogramma voor de overgangsregeling ontwikkeld samen met de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH). Het scholingsprogramma is in maart 2016 van start gegaan. De opleiders van alle organisaties binnen donorgeneeskunde hebben bijgedragen aan het opleiden van de nieuwe donorartsen. Medio 2016 zijn de eerste profielartsen geregistreerd in het specialisten register als donorarts KNMG. 

De inschrijving voor het scholingsprogramma voor de overgangsregeling is inmiddels gesloten. Het scholingsprogramma voor de overgangsregeling is eind 2017 afgerond. 

De OC werkt nu aan het curriculum voor de 2-jarige profielopleiding. De 2-jarige profielopleiding zal uiteindelijk binnen de 4-jarige opleiding arts M&G komen te vallen.

Iedereen die bij wil dragen aan de ontwikkeling van de 2-jarige profielopleiding mag een mail sturen naar contact.nvdg@gmail.com.
 
Verder is de OC betrokken bij andere opleidingsgremia zoals het Onderwijs Concilium van de KAMG (Koepel Arts Maatschappij en Gezondheid), waarin de overkoepelende onderwerpen die alle profielen van Arts Maatschappij en Gezondheid aangaan, worden besproken.


Voor actuele informatie: zie nieuwsbrieven