logo doorzichtig

 

 Nieuws

22-12-2019

De NVDG nodigt u uit voor de nascholing:

Zaterdag, 1 februari 2020.
Auditorium Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX, Amsterdam.


“Infectieziekten: wat is in beweging”

U kunt hier bijgevoegd het programma inzien. De accreditatie is bij de ABSG aangevraagd. Er is ruim voorzien in gelegenheid tot parkeren, de lunch is inbegrepen. De kosten bedragen voor NVDG lid 25,- en voor niet-NVDG lid 40,-.

Aanmelding graag voor 28 januari 2020 door een mail te sturen naar: NVDG.contact@gmail.com

Na aanmelding krijgt u hiervan een bevestiging binnen drie werkdagen. Vermeld: Naam + voorletters, tussenvoegsels en BIGnummer.

We nodigen u van harte uit en hopen dat het een interessante en inspirerende dag zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Wetenschappelijke Commissie, NVDG.

16-01-2018

Beste collega,    

De NVDG nodigt u uit voor de Donorartsen nascholing van  
 
Zaterdag, 2 februari 2019 
Auditorium Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX, Amsterdam.  

‘Demografische factoren, donorkeuring en lichaamsmateriaal‘  
 
U kunt hier klikken om bijgevoegd programma in te zien. De nascholing NVDG voor (donor) artsen op zaterdag 2 februari 2019 is AbSg geaccrediteerd voor 5 punten. Er is ruim voorzien in gelegenheid tot parkeren, de lunch is inbegrepen.  
 

Aanmelden graag vóór 30 januari ’19 via email: nvdg.contact@gmail.com onder vermelding van Naam + Voornaam en tussenvoegsels, Big nummer, Werkgever, Email, Telefoonnummer en Nascholing februari 2019. 

De kosten bedragen voor NVDG lid 25,- en voor niet- NVDG lid 40,-  
 
Let op: Sanquin medewerkers gelieven het bedrag niet over te maken. In dat geval gebeurt facturering namelijk aan Sanquin voor alle medewerkers tegelijk.
 
Het bedrag s.v.p. overmaken naar: NL16 RABO 0158 8683 07 onder vermelding van Naam + voorletters tussenvoegsel + ‘’Nascholing februari 2019"
   

We nodigen u van harte uit en hopen dat het een opnieuw een stimulerende dag zal zijn. 

Met vriendelijke groet,  

Wetenschappelijke Commissie, NVDG.   


04-12-2018

Save the date! 

De NVDG en haar wetenschappelijke commissie nodigt jullie uit voor de Donorartsen nascholing op zaterdag 2 februari 2019, op de Plesmanlaan 125, ter Amsterdam. Het thema zal zijn: “demografische invloeden op donorkeuring en lichaamsmateriaal”.


29-05-2018

Privacybeleid NVDG

Ons nieuwe privacybeleid is te vinden onder Documenten > Privacybeleid.12-03-2018

In memoriam: Pim van AkenFoto van Willem van Aken

Prof. dr. Willem (Pim) van Aken is op dinsdag 6 maart 2018 na een kort ziekbed overleden. Pim heeft vele functies gehad en was medisch directeur van het voormalige CLB. Pim is president geweest van de ISBT (1994-1996) en heeft veel betekend voor het tot stand komen van de Nederlandse richtlijn bloedtransfusie. 

In de jaren 80 van de vorige eeuw heeft Pim een belangrijke bijdrage geleverd om, rekening houdend met alle partijen, beleid op te stellen over seksuele contacten tussen mannen en risico op HIV.

Pim heeft altijd de opleiding en professionaliteit van artsen werkzaam in de bloedtransfusieketen, donor- en transfusiegeneeskunde, gestimuleerd en ondersteund. Pim is tot vorig jaar lid geweest van de certificatie commissie van de opleiding van artsen van Sanquin. Tevens heeft Pim een stimulerende rol gehad bij de erkenning van donorgeneeskunde en vanuit zijn positie en achtergrond deze erkenning ondersteund.

We gedenken Pim als een positief kritisch en slagvaardig persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bloedtransfusieketen als geheel maar ook ten aanzien van donors en donorgeneeskunde in het bijzonder.

We moeten een voorbeeld en grondlegger in ons vakgebied missen en wensen de nabestaanden sterkte met het dragen van de verlies.

Maart 2018

Mede namens de NVDG,

Peter van den Burg
20-02-2018


Er is een nieuwe column geplaatst onder Documenten > Promotie

"Donorgeneeskunde: een breed specialisme met een duale taak"

Klik hier om de column meteen te lezen!

18-02-2018

Update:

Een presentatie over de herregistratie eisen is geplaatst onder "Herregistratie"

Onze
'Herregistratie' pagina is geupdate!
22-11-2017

Publicatie: "M.D. Hoogerwerf - Giving blood: donor stress and hemostatis"

Klik hier om de thesis te lezen!22-11-2017

Op 15 november is onze tweede groep donorartsen gecertificeerd als donorarts KNMG. De feestelijke diploma-uitreiking werd georganiseerd door het opleidingsinstituut NSPOH en was tezamen met andere profielen. Er werd gestart met een plenaire bijeenkomst en donorgeneeskunde werd apart genoemd, wij waren met 21 artsen nieuw en 1 van de grootste groepen! Ons vakgebied staat duidelijk op de rails.

Na de plenaire opening vond de certificering van de donorartsen in een aparte ruimte plaats. De instituutsopleider Frits Coumans verzorgde de opening. Frits heeft met alle kandidaten persoonlijk contact gehad en lichtte toe hoe het scholingsprogramma was verlopen. Vervolgens heeft Peter van den Burg, als ex-voorzitter van de NVDG, de groep toegesproken en gefeliciteerd met hun registratie. Hij benadrukte dat op deze dag de opleiding is afgerond en een start wordt gemaakt voor verdere professionalisering, herregistratie en het opleiden van nieuwe collegae.

Als laatste zijn aan alle kandidaten persoonlijk de certificaten uitgereikt met bijbehorende bloemen waarbij ook werkgevers ‘acte de presence’ gaven. Het scholingsprogramma is nu bijna afgerond en de laatste artsen zullen eerdaags ook gecertificeerd worden.

Het geheel werd afgesloten met een gezellige borrel om de goede afloop van de opleiding te vieren en te toasten op een goede voortgang van de donorgeneeskunde.


De NVDG wenst de gecertificeerde collegae alle succes toe met het vervolg van hun carrière.


Picture


07-10-2017

Vacature Vigilantie Arts bij TRIP, Hemo- en biovigilantie
 
Klik op het onderstaande logo om de vacature te lezen


eurotransplant logo


25-09-2017

Available now: The 3rd Edition of the Tissues and Cells Guide - 2017

The EDQM is proud to announce that the 3rd Edition of the ‘Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application’ is now published.

•    The electronic version of the Guide can be downloaded for FREE online
•    Paper copies (English only) are available for purchase at the EDQM Store

This Guide collates the most up-to-date information to provide transplant professionals with a comprehensive overview of the most recent advances in the field as well as technical guidance on ensuring the quality and safety of human tissues and cells applied to patients. It contains information and guidance for all professionals involved in identifying potential donors, transplant co-ordinators managing the process of donation after death, bone marrow and cord blood collection centres, tissue establishments processing and storing tissues and cells, testing laboratories, fertility clinics, organisations responsible for human application, inspectors auditing the establishments, and health authorities responsible for tissues and cells for human application.


In this 3rd Edition, all chapters have been revised thoroughly to update their contents with the most recent advances in the field. In addition, many new and important chapters have been added.

•    Download leaflet for more information
•    Discover what changed in the 3rd Edition01-09-2017

‘Een levende legende is ons ontvallen’

Op 21 juli 2017, tijdens zijn vakantie, is prof dr. Jon van Rood op 91-jarige leeftijd overleden. Van Rood heeft zijn eerste ontdekkingen gedaan bij de bloedbank, in 1967 heeft hij Eurotransplant opgericht en in 1988 Europdonor (nu Matchis). Organisaties waar de meesten van ons nu werkzaam zijn. Zijn organisatie overstijgende visie heeft op een onmisbare manier bijgedragen aan de ontwikkeling van ons vakgebied.

In 1958 publiceerde Van Rood zijn eerste artikel over antistoffen tegen witte bloedcellen als gevolg van zwangerschap. De voorraad sera van zwangeren bij de bloedbank, een donorenpanel en een statistisch methode stelde hem en zijn collega’s in staat om leucocytengroepen te identificeren, het begin van de weefsel- of HLA- (Human Leucocyte Antigen) typering. Van Rood gebruikte de leucocytengroepen om passende bloedplaatjes te kunnen toedienen en later testte hij die methode bij huidtransplantaties. Toen hij ontdekte dat niertransplantaties een groter kans van slagen hadden als de HLA-typering van donor en patiënt overeenkomen, richtte hij Eurotransplant op.

In 1970 opperde hij het idee om een donorbestand te maken van trombocyten- en hematopoïetische stamceldonoren binnen het LUMC. In 1988 gaf de regering een start subsidie en werd de Stichting Europdonor opgericht. Bij hematopoïetische stamceltransplantatie luistert de afstemming van de HLA-typering van donor en patiënt nog nauwer dan bij orgaantransplantatie. Bij een stamceltransplantie wordt tenslotte het immuunsysteem van de patiënt vervangen door dat van de donor. Wat begon als een idee voor een Europese organisatie werd al snel een wereldwijde samenwerking. Het aantal verschillende HLA-typeringen bleek ontzettend groot en het was van belang dat zoveel mogelijk landen meededen om de kans op een passende donor voor iedere patiënt te vergroten. Inmiddels staan er in het bestand van Bone Marrow Donors Worldwide bijna 30 miljoen stamceldonoren en hebben zich bij Matchis ruim 170.000 donoren ingeschreven.

Zolang er nog iets kon worden verbeterd aan de kansen op een geschikte donor en de uitkomst na transplantatie bleef Van Rood verwoed op zoek naar een nieuwe doorbraak. Zijn laatste jaren zocht hij die, in zeker zin net als aan het begin van zijn carrière, in het effect van zwangerschap op het immuunsysteem van moeder en kind.

Van Rood was veeleisend, vooral voor zichzelf, maar ook voor zijn medewerkers en collega’s. Hoewel zijn focus bij de patiënt lag, verwachtte hij van ons dezelfde toewijding voor de donor. Eerst als vertrouwensarts en later als lid van de medische adviescommissie van Matchis heeft hij meegedacht over de afweging van kansen voor de patiënt tegen de belasting en risico’s voor de donor.
Zoals velen hadden voorspeld is hij in het harnas gestorven. Tot op de laatste dag is hij nauw betrokken geweest bij beide organisaties en voor nog lopende projecten en geplande colleges moet een vervanger worden gevraagd. Dat hij nu niet meer in levenden lijve aanwezig is, is heel erg wennen en legt bij ons de eer en verantwoordelijkheid om zijn erfenis te onderwijzen en zijn doelen te blijven nastreven.


14-08-2017


Vanaf nu LCI-richtlijnen altijd op zak met nieuwe RIVM-app

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over infectieziekten.
De app LCI-richtlijnen is bedoeld voor professionals in de zorg die informatie zoeken over infectieziekten. De app bevat dezelfde informatie als de website: www.rivm.nl/richtlijnen

U kunt de informatie in de app en op de website gebruiken:
•    als u op zoek bent naar meer informatie over een infectieziekte;
•    als u zich afvraagt of een infectieziekte meldingsplichtig is;
•    als u voorlichting over een infectieziekte wilt geven;
•    als u de afdeling infectieziektebestrijding van een GGD wilt bellen.

De app is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en in de AppStore.
De LCI-richtlijnen app is te downloaden als u een smartphone heeft met iOS vanaf versie 10.0 of Android vanaf 4.2. Heeft u een oudere versie of een Windowstoestel, gebruik dan de website www.rivm.nl/richtlijnen.

Steeds beter
De app blijft vernieuwd worden. Zo wordt er nu hard gewerkt aan de leesbaarheid van de tabellen in de app. Op www.rivm.nl/richtlijnen zijn de tabellen wel goed leesbaar.
 
Meer informatie?
Meer weten over de app? Ga naar www.rivm.nl.

<App screenshot>

09-08-2017


Jubileum Congress Eurotransplant 4 - 6 oktober 2017!
 
Klik op het logo voor meer informatie


eurotransplant logo
20-06-2017


Vacature Arts Donorscreening bij Nederlandse Transplantatie Stichting
 
Klik op het logo om de vacature te lezen

eurotransplant logo


10-04-2017


Belangrijke mededeling voor geregistreerde profielartsen donorgeneeskunde betreffende buitenlandse nascholingen!
 
Klik hier om alle informatie te lezen24-03-2017


Vacature Stafarts Donorscreening bij Nederlandse Transplantatie Stichting
 
Klik op het logo om de informatie te lezen

eurotransplant logo


13-12-2016

Vacature Stafarts voor Allocatie, Wetenschap en Beleid bij Eurotransplant
 
Klik op het logo om de informatie te lezen

eurotransplant logo


13-12-2016

Er is een update van de nascholingsagenda16-11-2016

Informatie over gewijzigde herregistratie-eisen door nieuwe regelgeving
Voor alle Sociaal Geneeskundigen en profielartsen sociale geneeskunde

Klik op het PDF logo om de informatie te lezen

diagnose test banner


16-11-2016

Dear Colleagues,

We are very delighted to inform that the attached WHO resolution on blood safety and availability in the Eastern Mediterranean Region has been published on our website http://www.emro.who.int/about-who/rc63/documentation.html

قرار

Resolution

REGIONAL COMMITTEE FOR THE
EASTERN MEDITERRANEAN
EM/RC63/R.5 

October 2016, Sixty-third Session, Agenda item 5(b)

Strategic framework for blood safety and availability 2016-2025

This is our great success and we congratulate you all for this achievement and hope that this resolution will help you to take it to your policy makers to help in implementing the strategic framework.

Please feel free to contact us for any support.

Best regards Humayun Asghar
Regional Adviser, Public Health Laboratories
Regional Polio Laboratory Network Coordinator
Division of Communicable Diseases and Prevention

World Health Organization | Regional Office for the Eastern Mediterranean Abdul Razak Al-Sanhori St.
P.O. Box. 7608, Nasr City | 11371 Cairo, Egypt Tel: +(202) 2276 5000 | Direct: +(202) 2276 5080
Mobile: +(20) 0100 6019 281 Fax: +(202) 2276 5413 | humayuna@who.int
http://www.emro.who.int

diagnose test banner


16-11-2016

Zesde Sanquin Spring Seminar over ‘IJzermetabolisme en anemie’
Klik op de banner voor nadere info

diagnose test banner


10-10-2016

Er is een update van de nascholingsagenda11-06-2016

Er is een nieuwsbrief van Eba (European Blood Alliance)
Klik op het logo om de nieuwsbrief te bekijken

eba logo


19-02-2016

Uitnodiging European Conferenceon Donor Health

plaatje uitnodiging


19-02-2016

WAA/SFH Congress 201622-12-2015

Extra Nieuwsbrief december is uit13-07-2015

KAMG congres, vrijdag 27 november 2015, NBC Nieuwegein

KAMG logoKlik op het logo voor uitnodiging en programma


06-07-2015

Nieuwsbrief 13 is uit05-03-2015

Nieuwsbrief 12 is uit23-12-2014

Nieuwsbrief 11 is uit12-11-2014

Link naar e-captain waar NVDG leden hun lidmaatschapgegevens kunnen inzien en wijzigen.18-06-2014

Brief CGS erkenning profiel donorgeneeskunde dd 26 mei 201431-05-2014

Nieuwsbrief 10 is uit12-05-2014

KAMG congres, vrijdag 28 november 2014, NBC Nieuwegein

banner


17-12-2013

Nieuwsbrief 9 is uit23-09-2013

Meten is Weten

meten is weten


26-08-2013

Nieuw document: overzicht nascholingen25-08-2013

Nieuw document: reglement accreditatiecommissie15-05-2013

NVDG standpunten discussie wel/geen bezwaar postmortem donorschap15-05-2013

Publicatie position paper van de KAMG12-05-2013

Aankondiging KAMG congres 28 november 201326-04-2013

In Memoriam

Geschokt hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van
Willem Verhagen.

Willem was Senior Donorarts van het eerste uur bij Sanquin. Wij zullen
een gewaarde en prettige collega moeten missen.


Peter van den Burg, voorzitter NVDG.

rouwkaart


06-12-2012

Vergoeding NVDG lidmaatschap door Sanquin

Goed nieuws voor de NVDG leden die werkzaam zijn bij Sanquin.
In navolging van ons verzoek aan de Raad van Bestuur van Sanquin om de
lidmaatschapskosten van de NVDG te vergoeden kunnen wij mededelen dat deze
week de Raad van Bestuur heeft besloten om de lidmaatschapskosten van de
NVDG, inclusief KAMG/KNMG, met ingang van 01-01-13 te vergoeden.

Voor 2012 staat de route via sanQeuze open, uiterlijk begin december indienen.06-12-2012

Vergoeding NVDG lidmaatschap door Sanquin

Goed nieuws voor de NVDG leden die werkzaam zijn bij Sanquin.
In navolging van ons verzoek aan de Raad van Bestuur van Sanquin om de
lidmaatschapskosten van de NVDG te vergoeden kunnen wij mededelen dat deze
week de Raad van Bestuur heeft besloten om de lidmaatschapskosten van de
NVDG, inclusief KAMG/KNMG, met ingang van 01-01-13 te vergoeden.

Voor 2012 staat de route via sanQeuze open, uiterlijk begin december indienen.

UP