logo doorzichtig

 

Doelstelling NVDG


Artsen die werkzaam zijn binnen de Donorgeneeskunde zijn vaak basisartsen die, ondanks adequate opleiding en nascholing, voor de Wet BIG (Beroepsuitoefening in de Individuele Gezondheidszorg) nog steeds alleen basisarts zijn. Er is initiatief genomen om de Donorgeneeskunde een erkend vak te maken zodat het vak een professionele status krijgt en de betrokken artsen meer carrièreperspectief krijgen. Bovendien krijgen dan alle na- en bijscholingsactiviteiten officieel geaccrediteerde punten en komt in de toekomst uw BIG-registratie niet in gevaar.

Korte termijn doelen:

 

Langere termijn doelen zijn met name de professionalisering van de donor geneeskunde door: